1669_Topple_Kneel1_150deg_40ms

1669_Topple_Kneel1_150deg_40ms